Descriere teste

Evaluare

VB-Mapp (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) este un instrument de evaluare a abilităților de la 0-4 ani. Acest sistem de evaluare se bazează pe analiza funcțională a limbajului și a comportamentului verbal, dezvoltat de Mark Sundberg. Se urmăresc diferite arii de dezvoltare: cereri, limbaj expresiv, limbaj receptiv, performanță vizuală, joc, imitație, structură lingvistică, intraverbal și abilități academice timpurii. Evaluarea acestor arii are loc în cadrul centrului, în sesiuni 1-1 sau 2-1 (2 evaluatori prezenți). Ariile socializare și grup sunt evaluate în cadrul grădiniței prin observare directă în cadrul grupei.

ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills) este un instrument de evaluare foarte detaliat, ce urmărește diferite arii de dezvoltare a copilului de până la 7 ani, fiind dezvoltat de James Partington. Permite evaluatorului să identifice nivelul copilului pe arii precum cooperare și eficiența întăritorului, performanță vizuală, limbaj receptiv, imitație, cereri, denumiri, joc și timp liber, abilitați academice (matematică, scris, citit) și abilități motorii fine și grosiere. Evaluarea acestor arii are loc în cadrul centrului, în sesiuni 1-1 sau 2-1 (2 evaluatori prezenți). Ariile interacțiune socială, rutine de grup, precum și cele de autoservire sunt evaluate în cadrul grădiniței sau a școlii prin observare directă în cadrul grupei.

Testul DENVER II este un instrument de evaluare folosit pentru a detecta anumite probleme de dezvoltare pe următoarele arii: personal-social, motor fin-adaptativ, limbaj și motor grosier. Testul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani și a fost dezvoltat de către William K. Frankenburg. Evaluarea acestor arii are loc în cadrul centrului, în sesiuni 1-1 sau 2-1 (2 evaluatori prezenți).

Testul cuburilor Kohs este un instrument de screening a abilitaților cognitive. Acest test, dezvoltat de către Samuel C. Kohs, este destinat copiilor cu vârsta mentală cuprinsă între 4-19 ani și are scopul de a identifica valoarea vârstei mentale și  a IQ-ului. Avantajul acestui test este că face posibilă o evaluare complexă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat. Testul conține un set de șaisprezece cuburi colorate și un set de șaptesprezece cartonașe numerotate și ordonate în funcție de dificultate. Sarcina testului constă în recrearea imaginii de pe cartonaș cu ajutorul cuburilor. Evaluarea are loc în cadrul centrului, în sesiuni de 1-1 sau 2-1 (evaluatorii prezenți).

BASC-2 este un instrument de evaluare a comportamentului și a imaginii de sine a copilului. Acest test, dezvoltat de către C. R. Reynolds și R. W. Kamphaus, este destinat copiilor începând de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 25 de ani. BASC-2 are o abordare multimetodă, deoarece sistemul cuprinde: scale de autoevaluare, scale pentru profesori și scale pentru părinți, plus un interviu structurat referitor la istoricul de dezvoltare, fiecare scală fiind împărțită pe grupe de vârstă. Scala de autoevaluare se aplică în cadrul centrului, în sesiuni de 1-1 sau 2-1 (evaluatorii prezenți) și scalele pentru părinți sau profesori se completează individual.