Terapie ABA

Coordonare internă

Fiecare echipă terapeutică are un coordonator care stabilește planul de intervenție, asigurându-se că acesta este adaptat nevoilor fiecărui copil. El supraveghează activitatea terapeuților și a însoțitorului și oferă feedback pentru a se asigura că tehnicile și strategiile ABA sunt implementate corect. El analizează datele și ia decizii pe baza acestora pentru a asigura cea mai bună intervenție pentru copil.

El menține legătura cu familia, oferind suport acesteia pentru a putea implementa acasă obiectivele stabilite. De asemenea, coordonatorul sprijină cadrele didactice în implementarea diferitelor strategii care vor duce la atingerea obiectivelor în mediul școlar.

 

Terapie 1 la 1

În cadrul centrului nostru oferim servicii de terapie bazate pe principiile analizei comportamentale aplicate (ABA).

În cadrul terapiei se urmărește formarea și menținerea unei relații terapeutice de încredere. Acest lucru se face prin implicarea în activități și jocuri plăcute care să creeze un mediu pozitiv și empatic pentru copil. Prin acest proces, numit pairing, copilul își dezvoltă încrederea în terapeut, se simte confortabil în prezența sa și acest lucru facilitează învățarea și cooperarea.

Odată stabilit un anumit grad de confort și încredere, terapeutul va începe să urmărească obiectivele stabilite de coordonator în planul de intervenție, să colecteze date și să intervină asupra problemelor de comportament dacă este cazul.

Copiii beneficiază de un spațiu modern, curat și pregătit să le ofere un cadru potrivit pentru învățare.

Fiecare copil are o echipă formată din coordonator și minim doi terapeuți, fiecare având roluri diferite, dar la fel de importante pentru progresul copiilor.

 

Grupuri

Fiecare copil din centru este integrat într-un grup de 2 până la 6 copii. Grupurile se formează în funcție de nevoile și nivelul copilului și sunt conduse de terapeuți cu experiență. În cadrul acestora se urmăresc diferite obiective trasate de către coordonator, printre care putem enumera: urmarea unor reguli simple, stabilirea jocului în preajma și împreună cu alți copii, urmărirea adultului aflat la distanță. În timpul grupului, fiecare copil este însoțit de terapeutul lui care joacă rolul însoțitorului de la grădiniță, pregătind astfel copilul să se orienteze în mediu și să facă față noilor provocări.

 

Integrarea în grădiniță și școală

O parte importantă a procesului de recuperare este integrarea în mediul școlar. Prin urmare planul de intervenție țintește inclusiv obiective ce țin de comunicare, interacțiune socială, gestionarea comportamentelor și abilități academice.

De foarte multe ori copiii necesită susținere atât la grădiniță cât și la școală pentru a putea face față cerințelor și pentru a deprinde abilități noi. Însoțitorul este cel care poate face acest lucru. În plus el monitorizează progresul pe parcursul zilei și oferă feedback părinților și coordonatorului pentru a se putea face ajustările necesare asupra planului de intervenție.