Departament de coordonare

După realizarea evaluării, fiecărui copil îi este desemnat un coordonator. În cadrul centrului sunt în prezent 6 coordonatori.  Ei sunt cei care urmăresc evoluția copiilor și ghidează procesul terapeutic. Bazându-se pe rezultatele evaluării, coordonatorul creează un plan de intervenție individualizat, adaptat la profilul unic al fiecărui copil. Acest plan detaliat stabilește obiectivele specifice terapiei, strategiile de predare ce vor fi utilizate și modul de monitorizare a progresului.

Rolul coordonatorului în echipa terapeutică

  • Oferă îndrumare și supervizare constantă echipei de terapeuți, asigurând implementarea eficientă a planului de intervenție.
  • Participă săptămânal la sesiunile de terapie, oferind feedback constructiv și sprijin terapeuților.
  • Organizează periodic ședințe de echipă pentru a discuta progresul fiecărui copil, a identifica provocările și a găsi soluții eficiente.
  • Analizează datele colectate de terapeuți și adaptează intervenția conform progresului copilului.
  • Menține o comunicare constantă și transparentă cu familia copilului, informând-o despre obiectivele terapiei, progresul înregistrat și eventualele dificultăți întâmpinate.
  • Oferă sprijin familiei și o ghidează în implementarea strategiilor de intervenție acasă.
  • Asigură o comunicare eficientă cu ceilalți specialiști implicați în terapia copilului (ex. educatori), contribuind astfel la o abordare globală a nevoilor sale.