Program & Evaluare

Programare

Evaluare

Orice colaborare cu centrul nostru începe cu o evaluare.

Prin intermediul acesteia, se stabilește nivelul de dezvoltare al fiecărui copil pe mai multe arii și se observă comportamentele problematice.

Evaluarea este realizată în mai multe zile și se folosesc, în principal, testele VB-MAPP sau ABLLS-R, în funcție de vârsta copilului.

Pe baza graficului de dezvoltare realizat la finalul evaluării, se pot stabili obiective pentru programul personalizat de intervenție.

VB-MAPP

Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program este un instrument de evaluare a abilităților de la 0-4 ani. Acest sistem de evaluare se bazează pe analiza funcțională a limbajului și a comportamentului verbal, dezvoltat de Mark Sundberg. Se urmăresc diferite arii de dezvoltare: cereri, limbaj expresiv, limbaj receptiv, performanță vizuală, joc, imitație, structură lingvistică, intraverbal și abilități academice timpurii. Evaluarea acestor arii are loc în cadrul centrului, în sesiuni 1-1 sau 2-1 (2 evaluatori prezenți). Ariile socializare și grup sunt evaluate în cadrul grădiniței prin observare directă în cadrul grupei.

ABLLS-R

Assessment of Basic Language and Learning Skills este un instrument de evaluare foarte detaliat, ce urmărește diferite arii de dezvoltare a copilului de până la 7 ani, fiind dezvoltat de James Partington. Permite evaluatorului să identifice nivelul copilului pe arii precum cooperare și eficiența întăritorului, performanță vizuală, limbaj receptiv, imitație, cereri, denumiri, joc și timp liber, abilitați academice (matematică, scris, citit) și abilități motorii fine și grosiere. Evaluarea acestor arii are loc în cadrul centrului, în sesiuni 1-1 sau 2-1 (2 evaluatori prezenți). Ariile interacțiune socială, rutine de grup, precum și cele de autoservire sunt evaluate în cadrul grădiniței sau a școlii prin observare directă în cadrul grupei.

Acest serviciu include:

• Evaluarea directă a copilului
• Predarea raportului de evaluare și a recomandărilor familiei

Coordonare internă

Programul este dedicat nevoilor copilului, fiind axat pe motivația și interesele lui, precum și pe nevoile specifice familiei acestuia.

Acest serviciu include:

• Realizarea planului de intervenție personalizat bazat pe evaluarea inițială
• Realizarea intervenției asupra comportamentelor problematice observate și discutate cu familia
• Discutarea planului de intervenție cu familia
• Discutarea planului de intervenție cu echipa de terapeuți
• Formarea membrilor familiei pentru a asigura continuitatea și generalizarea abilităților în viața de zi cu zi
• Întâlniri periodice cu familia și cu echipa de terapeuți pentru a actualiza planul de intervenție conform progresului copilului
• Supervizarea implementării planului personalizat de intervenție
• Realizarea graficelor pe baza datelor colectate de echipa de terapeuți
• Analizarea datelor pentru abilitățile în curs de învățare și a comportamentelor problematice
• Evaluări bianuale pentru monitorizarea progreselor

Coordonare externă

Acest serviciu include:

• Realizarea planului de intervenție personalizat bazat pe evaluarea inițială
• Realizarea intervenției asupra comportamentelor problematice observate și discutate cu familia
• Deplasarea coordonatorului acasă la familie
• Discutarea planului de intervenție cu familia și/sau echipa de terapeuți
• Formarea echipei de terapeuți și a membrilor familiei
• Întâlniri periodice cu familia și cu echipa de terapeuți pentru a actualiza planul de intervenție conform progresului copilului
• Realizarea graficelor pe baza datelor colectate de echipa de terapeuți
• Analizarea datelor abilităților în curs de învățare și a comportamentelor problematice

Terapie individuală

Toate sesiunile de terapie 1:1 (1 terapeut la 1 copil) se bazeaza pe principiile analizei aplicate a comportamentului (ABA). Terapeuții noștri se află în continuă formare și dezvoltare profesională. Sesiunile de terapie sunt supervizate de coordonatorul copilului, care oferă feedback fiecărui terapeut. Pentru a ne asigura că abilitățile sunt generalizate, fiecare copil are 2 sau mai mulți terapeuți.
Programul este conceput special pentru nevoile copilului, axat pe motivația și interesele lui, precum și pe nevoile individuale ale familiei.

Acest serviciu include:

  • Pregătirea materialelor și a sesiunii de lucru conform planului de intervenție
  • Identificarea preferințelor copilului
  • Construirea și consolidarea relației dintre copil și terapeut
  • Implementarea planului de intervenție personalizat și a intervenției pe comportament
  • Colectarea de date
  • Completarea dosarelor
  • Oferirea unui feedback familiei cu privire la desfășurarea sesiunii din ziua respectivă

Integrarea în învățământul de masă

Integrarea în învățământul de masă este importantă pentru demonstrarea și generalizarea abilităților dezvoltate. În mediul preșcolar și școlar copilul dezvoltă noi abilități, leagă noi prietenii și învață reguli de grup cu ajutorul însoțitorului și a cadrelor didactice.

Acest serviciu include:

  • Întâlniri periodice cu cadrele didactice
  • Întâlniri periodice cu însoțitorul
  • Implementarea și monitorizarea, de către însoțitor, a obiectivelor din cadrul planului de intervenție